تيپ تفاهم نامه
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir
بسمه تعالي
 
 
تفاهم‌نامه همكاري‌هاي علمي - فرهنگي
جامعه‌المصطفي(ص) العالميه و ....................................
 
مقدمه
به منظور توسعه مرزهاي حكمت و معرفت و ارتقاء سطح همكاري‌هاي علمي - فرهنگي ميان جامعه‌ المصطفي(ص) العالميه و مراكز علمي- پژوهشي و بهره‌گيري بهينه از امكانات موجود در جهت تحقق اهداف مشترك، اين تفاهم‌نامه ميان جامعه‌ المصطفي(ص) العالميه و ................................ كه در اين متن اختصاراً ‌المصطفي(ص) و ....................... ناميده مي‌شوند، تنظيم و با تشريك مساعي طرفين، مفاد آن در چارچوب قراردادهاي جداگانه اجرا خواهد شد.
 
ماده 1: همكاري در زمينه‌هاي آموزشي:
1- آموزش زبان فارسي به دانشجويان غير ايراني
2- آموزش زبانهاي موجود در مركز زبان و فرهنگ شناسي المصطفي(ص)
3- ايجاد دوره‌هاي تحصيلات تكميلي به صورت مشترك
4- تبادل استاد براي ارائه دروس
5- ايجاد دوره‌هاي كوتاه‌مدت تخصصي براي استادان و دانشجويان دوره‌هاي عالي
6- دعوت از استادان دو مجموعه براي راهنمايي و هدايت پايان نامه‌هاي مقاطع فوق ليسانس و دكترا
7- استفاده از بورس‌هاي تحصيلي و ترددي طرفين
8- اعزام دانشجو به طور متقابل براي دوره‌هاي مختلف
9- اعزام دانشجو در دوره‌هاي عالي براي گذراندن برخي دروس خاص يا انجام قسمتي از تحقيقات مربوط به رساله خود
10- حمايت و پشتيباني از دانشجويان ‌المصطفي (ص) در دوره‌هاي عالي براي گذراندن برخي دروس خاص يا انجام قسمتي از تحقيقات مربوط به رساله خود
11- تبادل اطلاعات و تجربيات در زمينه‌هاي برنامه‌ريزي آموزشي
12- برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي در حوزه مسائل ديني – فرهنگي
13- طرفين نسبت به ارائه مدارك علمي مشترك در سطوح مختلف به دانشجويان يكديگر اقدام خواهند نمود
14- انتقال تجارب در زمينه‌هاي فن‌آوري آموزش‌هاي غيرحضوري (آموزش از راه دور)
15- مبادله تجربيات براي طراحي دوره‌ها و رشته‌هاي تخصصي تحصيلي جديد
16- همكاري در توليد و ارزيابي مجلات و كتاب‌هاي كمك آموزشي
17- مبادله تجربيات در زمينه‌ تغيير روش‌هاي آموزشي با توجه به فناوري‌هاي نوين اطلاعات و ارتباطات
18- طراحي راه‌كارهايي براي كاربست مباني نظري و نتايج پژوهش‌هاي انجام شده در برنامه‌ ريزي درسي
19- مبادله نرم‌افزارها، فيلم‌ها و نوارهاي آموزشي و پژوهشي
20- مبادله پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي(ارشد و دكتري) و طرح‌هاي تحقيقاتي
21- مبادله بانك‌هاي اطلاعاتي(به ويژه بانك‌هاي اطلاعاتي علمي ـ پژوهشي)
22- مبادله تجربيات، اسناد و مدارك علمي - پژوهشي و... اطلاعات آموزشي و پژوهشي
23- ايجاد فرصت‌هاي مطالعاتي براي كارشناسان و استادان طرفين
24- سمت‌دهي پايان‌نامه‌هاي تحصيلات تكميلي (ارشد و دكتري) به سوي عنوان‌هاي پژوهشي مورد نياز طرفين
25- برگزاري كارگاه‌هاي دانش‌افزايي و مهارت‌آموزي براي كادر علمي و محققان طرفين
26- ايجاد كرسي‌هاي خاص طرفين مانند شيعه‌شناسي، زبان‌ فارسي و زبان‌هاي زنده دنيا
 
ماده 2: همكاري در زمينه‌هاي پژوهشي
1- اجراي طرح‌هاي پژوهشي (نظري و كاربردي) مشترك
2- راه‌اندازي كارگاه‌هاي پژوهشي و بهره‌وري از امكانات و تجهيزات طرفين
3- تهيه، تدوين وترجمه متون و منابع آموزشي
4- دعوت از اساتيد و متخصصين طرفين براي ارائه سخنراني علمي و شركت در گردهمايي‌هاي علمي
5- طراحي و تأمين محتوا و برگزاري كنفرانس‌ها و سمينار‌هاي علمي ـ پژوهشي مشترك
6- تهيه كتب، مجلات و مقالات علمي مورد نياز طرفين
7- كارشناسي، اجرا و ارزيابي طرح‌ها و تحقيقات طرفين
8- تأمين محتواي سايت‌ها و مجلات علمي طرفين
9- برگزاري نشست‌هاي فكري و كارشناسي براي مديران و اعضاء هيأت علمي طرفين
10- توليد نرم‌افزارهاي علمي فرهنگي مورد نظر طرفين
11- تأمين موضوعات بكر تحقيقي و محتواي علمي براي برنامه‌هاي پژوهشي طرفين
12- مسأله‌يابي، شبهه‌شناسي و نيازسنجي مخاطبان به طور مشترك
13- طرفين نسبت به تهيه و توليد ويژه‌نامه علمي مشترك اقدام خواهند نمود
 
ماده 3: همكاري در زمينه‌هاي فرهنگي و تبليغي
1- فراهم نمودن موقعيت‌هاي ويژه جهت امر تبليغ و فعاليت‌هاي فرهنگي بصورت متقابل
2- فراهم نمودن منابع ويژه جهت امر تبليغ و فعاليت‌هاي فرهنگي مبلغان و دانش‌آموختگان ‌المصطفي (ص)
3- تبادل اطلاعات و تجربيات در زمينه‌هاي فرهنگي و تبليغي و شناخت فرهنگ كشورها
4- تهيه بروشورها و پوسترهاي فرهنگي - تبليغي مشترك
5- برگزاري نمايشگاه‌هاي فرهنگي به طور مشترك
6- برگزاري المپيادها و مسابقات فرهنگي، قرآني و پژوهشي مشترك
7- برگزاري دوره‌هاي كوتاه‌مدت فرهنگي، كاربردي
8- تأييد گواهي‌نامه‌هاي دوره‌هاي آموزش‌هاي فرهنگي طرفين
9- برگزاري اردوهاي فرهنگي، سياحتي مشترك
10-  تبادل محصولات فرهنگي اعم از cd، فيلم، مجله، كتاب و...
11-  انجام نشست‌ها و گفتگوهاي ميان فرهنگي و تمدني
12-  برگزاري برنامه‌هاي مشترك در عرصه ورزش، تشكلهاي دانشجويي و ساير فوق‌برنامه‌ها
13-  نشر و گسترش انديشه ديني در جهان در حوزه‌هاي مختلف علمي و ديني از طريق كتاب، نشريه، سايت و...
 
ماده 4: همكاري در زمينه‌هاي ارتباطات
1- مبادله كتب و نشريات و اسناد علمي و استفاده از كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع رساني طرفين
2- برگزاري سمينارها و نشست‌هاي مشترك
3- برگزاري نمايشگاه‌هاي هر دو مجموعه بصورت مشترك
4- تسهيل در دسترسي اعضاي هيأت علمي و محققان به آثار و مدارك علمي موجود در كتابخانه‌هاي طرفين
5- تسهيل در دعوت از انديشمندان و شخصيت‌هاي علمي- فرهنگي ديگر كشورها و نيز حضور اعضاي هيأت علمي و محققان طرفين در مجامع علمي جهاني به‌ طور مشترك
6- معرفي، توزيع و نشر آثار و محصولات علمي طرفين با روش‌هاي مناسب
7- ديدار متقابل مسئولان دو مجموعه
 
ماده 5: همكاري‌هاي اداري- ستادي
1- انعقاد هرچه سريعتر قراردادهاي مواد 1 و 2 و 3 و 4 و ارائه سرويس‌هاي مورد نياز آن‌ها
2- تلاش در جهت اخذ مجوز و ترجمه كتب و مقالات و چاپ آن‌ها
3- تهيه امكانات مناسب امور پژوهشي اساتيد و محققان مشمول اين تفاهم‌نامه
 
تبصره: هرگونه موارد پيش‌بيني نشده در اين تفاهم نامه در صورتي كه طرفين تمايل به اجراي آن را داشته باشند مي‌تواند موضوع همكاري واقع شود.
 
ماده 6: مدت
اين تفاهم‌نامه از زمان امضاي آن تا زماني كه طرفين تمايل به ادامه اجراي مفاد آن را داشته باشند معتبر خواهد بود.
 
ماده 7: پيگيري
از طرف المصطفي (ص‌) معاون ارتباطات و بين‌الملل و‌ از طرف ............. نمايندگان طرفين در پيگيري تفاهم‌نامه خواهند بود.
 
ماده 8: هزينه‌ها
در خصوص هزينه‌ها و ساير موارد مالي، طرفين يكديگر را از مبلغ و چگونگي پرداخت آن كتباً مطلع و پس از توافق به مرحله اجرا در‌مي‌آورند. توافقات در يكان يكان موارد، جداگانه به امضاء طرفين خواهد رسيد.
 
ماده 9: حل اختلاف
در صورت بروز اختلاف يا اختلال در اجراي تفاهم‌نامه و يا ديگر قراردادهاي موضوع اين تفاهم‌نامه، تصميم مشترك رؤساي .................... و المصطفي (ص) يا رجوع به داور مرضي الطرفين كافي خواهد بود.
اين تفاهم‌نامه در 9 ماده و 1 تبصره به تاريخ ............................. در سه نسخه كه هر كدام حكم واحد را دارند به امضاي رؤساي طرفين رسيد و از تاريخ مذكور قابل اجرا مي‌باشد.
 
 
 رئيس جامعه المصطفي (ص) العالميه                 رئيس ...
 
                       امضاء                                           امضاء
 
 
 
access deny