سیاست های بین المللی
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

مهمترین سیاست های جامعة المصطفی در حوزه ی بین‌ الملل به شرح زیر است:

1. حضور فعال و تأثیرگذار و عضویت علمی و فرهنگی در نهادهای بین‌ المللی و منطقه‌ای، به ویژه مؤسسه‌های حوزوی و اسلامی و معرفی جامعة المصطفی در جایگاه نهاد علمی و آموزشی ‌بین‌ المللی؛
2. اطلاع‌ رسانی عمومی مستمر، سنجیده، هوشمند و فعالانه از طریق انواع رسانه‌های ارتباطی، با توجه به پیچیدگی‌، اقتضائات و دانش اطلاع‌ رسانی و همچنین اطلاع‌ رسانی ویژه برای مخاطبان خاص در حوزه های علمیه داخل کشور؛
3. اهتمام به رسمیت‌ بخشی به مدارک جامعة المصطفی در سراسر دنیا؛
4. بهره‌ گیری از رسانه‌ها، با حفظ اصالت‌ها ارزش‌های حوزوی و عرضه اطلاعات به فراگیران، استادان و کارشناسان و حضور اثر گذار در شبکه‌های رسانه‌ای جهانی با حفظ گرایش‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی؛
5. ایجاد بستر تعامل الکترونیک با مراکز تحقیقاتی، آموزشی و فرهنگی دیگر و توسعه شبکه جهانی ارتباط بین طلاب، دانش‌آموختگان، استادان، مبلغان دینی، انجمن‌های ملیتی و کانون‌های موضوع‌ محور فراملیتی؛
6. اهتمام به امور دانش‌آموختگان برای انجام وظایف آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و تأسیس و توسعه بانک اطلاعات دانش‌آموختگان ؛
7. سیاست‌ گذاری و هماهنگ‌ سازی پایگاه‌های اطلاع‌ رسانی مراکز وابسته به جامعة المصطفی بر اساس رویکرد علمی و آموزشی؛
8. استقرار نظام اطلاع‌ یابی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و کارشناسی هیئت‌های اعزامی، مدیران، استادان، کارشناسان و نظریات فراگیران و ارائه آن در قالب‌های مناسب به مراجع مختلف و ذی‌ربط؛
9. اهتمام به پایش تحولات بین‌المللی مرتبط با مأموریت جامعة المصطفی و ارائه بسته‌های اطلاعاتی مورد نیاز به بخش‌ها.

access deny