دانش آموختگان
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

دانش‌ آموختگان ‌جامعة‌‌المصطفي، حاملان ‌فرهنگ‌ اسلامي‌ و معارف‌ غني‌ مكتب‌ اهل‌‌بيت در اقصي‌ نقاط‌ عالم­ هستند.‌

جامعة المصطفي براساس رسالت‌ نهايي‌‌ خود، كه‌ همانا ترويج ‌اسلام ‌ناب ‌محمدی، است‌، هيچگاه، ‌از اين ‌ظرفيت‌ عظيم غافل‌ نبوده، اهداف‌ و برنامه‌هاي ‌گوناگوني را براي‌ دانش‌ آموختگانش پی می‌گیرد. بخشی از این برنامه­ ها عبارت ­اند از:‌

1. تشكيل ‌بانك‌ اطلاعات ‌دانش‌آموختگان‌

براي‌ بهره‌ وری ‌بيشتر از ظرفيت ‌عظيم‌ دانش‌آموختگان‌، سامان‌ دهي ‌اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ آنان ‌در اولويت‌ نخست‌ قرار دارد؛ از اين ‌رو، جمع‌ آوري ‌اطلاعات ‌دانش‌آموختگان‌، شناسايي ‌آخرين ‌وضعيت‌ آنان و انجام ‌تمهيداتي ‌براي ‌به‌‌ روز ماندن این ‌اطلاعات آنان، از ضروري‌ ترين‌ امور مربوط ‌به ‌دانش‌آموختگان است.

2. توانمند سازي ‌دانش‌آموختگان‌

با برنامه‌ ريزي ‌براي‌ ارتباط‌ مستمر و هدفمند با دانش‌آموختگان‌، برنامه‌ هايي با هدف دانش‌افزايي ‌تئوري نظری ‌و كاربردي‌، آموزش ‌مهارت‌هاي ‌تخصصي‌، مهارت‌هاي‌ جمعي‌، گروهی، خود اتكايي ‌و مديريت ‌عمومي ‌و بازآموزي‌ دروس مرتبط‌ با فعاليت‌هاي ‌دانش‌آموخته ‌براي‌ ارتباط‌ مستمر و هدفمند با آنان ‌در نظر گرفته‌ شده است.

تشكيل‌ انجمن‌هاي‌ دانش‌ آموختگی ‌و برگزاري ‌گردهمایی ها ‌و نشست‌های بين‌المللي ‌و منطقه‌اي، به ‌منظور برای تقويت ‌روحيه‌ی ‌كارهاي ‌جمعي‌‌ و استفاده‌ از تجربيات‌ دانش‌آموختگان، از کارهای دیگر به شمار می‌رود در این زمینه است.

تاكنون، ‌انجمن‌های دانش‌آموختگان‌ در کشورهای گوناگونی تشكيل ‌شده‌ و ‌گردهمایی های بين‌ المللي فراوانی نیز ‌با حضور دانش‌آموختگان ‌موفق‌ برگزار گرديده ‌است‌.

از دیگر برنامه­ های مربوط به دانش‌آموختگان، اختصاص‌ دادن بخش فضای زیادی از ‌سايت‌ دانش‌آموختگان به نشانی http://alumni.miu.ac.ir  ‌به ‌مباحث‌ دانش‌ افزايي ‌و آگاهي ‌از جدیدترین تحولات ‌عرصه‌ هاي‌ علمي‌ و فرهنگي‌ ايران و جهان است. این سایت به نشانی http://alumni.miu.ac.ir در دسترس دانش­ آموختگان و علاقمندان قرار دارد.

3. استفاده ‌از توانمندي‌هاي‌ دانش‌آموختگان‌

با برگزاري ‌نشست‌هاي‌ متعدد با مراکز علمی - فرهنگی داخلی و خارجی و ارائه‌ی گزارش‌هاي ‌متعددي ‌از توانمندي‌هاي ‌دانش‌آموختگان‌، زمينه‌ بهره‌ گيري‌ از توانمندي‌ هاي‌ آنان‌، براساس‌ نيازهاي ‌علمی و فرهنگی سایر مراکز فراهم آمده، در مواردي ‌قرارداد همكاري‌ با ‌مراکز مزبور منعقد مي‌شود.

در اين زمینه همچنین از فعاليت‌ هاي‌ گوناگون دانش‌آموختگان‌ حمايت‌‌ علمي ‌و فرهنگي‌ نیز به عمل می‌آید و ‌از سايت‌ها و مؤسسه‌ های‌ آنان پشتیبانی می‌شود.

همچنین علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به وب سایت به آدرسhttp://alumni.miu.ac.irمراجعه نمایند.

 

 

 

access deny