همکاری های پژوهشی
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

یکی از راهکارهای اساسی برای توسعه علمی پایدار، بهره‌ گیری بهینه از امکانات، ظرفیت‌ها و ارتقای همکاری‌ های پژوهشی با مراکز آموزشی و پژوهشی جهان در زمینه‌ های مورد علاقه آن مراکز است.
یکی از سیاست‌های پژوهشی جامعة المصطفی بهره‌ گیری از این راهکار برای موفقیت در انجام مأموریت‌ ها و رسیدن به اهداف است. مهم‌ ترین محورهای همکاری با مراکز آموزشی و پژوهشی دنیا عبارت اند از:
1. تأسیس واحد پژوهشی مشترک در موضوع‌ های مشترک و مورد علاقه دو طرف، مانند مطالعات تطبیقی؛
2. شناسایی و معرفی متخصصان و پژوهشگرانی که نیاز دو طرف را برآورده سازند؛
3. حمایت و زمینه‌ سازی برای استفاده از فضاها و امکانات نرم‌ افزاری و سخت‌ افزاری دو طرف در عرصه پژوهش؛
4. پذیرش افراد دارای شرایط طرفین برای دوره‌های فرصت‌های مطالعاتی؛
5. تبادل منابع، آثار، مستندات و اطلاعات علمی تخصصی (کتب، مجلات تخصصی، مقالات، پایان‌ نامه، نرم‌افزار و...)؛
6. همکاری برای حضور در مجامع علمی کشورهای یکدیگر؛
7. همکاری در برگزاری همایش‌ها و نشست‌های مشترک علمی - پژوهشی؛
8. همکاری در ترجمه و انتشار کتب و مقالات علمی - پژوهشی؛
9. همکاری در اجرای پروژه‌های پژوهشی مشترک.

 

 

 

 

access deny