جایزه جهانی المصطفی
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir


ارج نهادن به مقام دانش و دانشمندان، از آموزه‌های دینی به شمار می‌رود که در قرآن کریم و روایات معصومان نیز بر آن بسیار تأکید شده است. در حوزه های علمیه، علما و فرهیختگان با خلوص نیت و همت والا و خستگی ناپذیر، برای ترویج معارف اسلام ناب در عرصه بین‌ الملل تلاش و مجاهدت  نموده و بسیاری از آنان ناشناخته مانده اند و یا چنانکه باید، معرفی و شناسانده نشده اند. معرفی فرزانگان و تقدیر از خدمات ارزنده آنان، بر عهده حوزه‌های علمیه و نهادهای علمی و فرهنگی حوزه ای است.
جامعة المصطفی که نهادی علمی و حوزه ای با رسالتی بزرگ در عرصه بین‌ الملل است، برای شناسایی عالمان برجسته و تأثیر گذار جهانی و تقدیر از خدمات و فعالیت های ارزنده آنان، هر ساله همایشی با عنوان «جایزه جهانی المصطفی»، با هدف تقدیر از چهره‌های ماندگار حوزه در عرصه بین‌ الملل برگزار می‌نماید.

 

 

 

 

 

 

access deny