مرکز گفتگوی ادیان
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir


دین، ركن و مقوّم فرهنگ‌ های پیشرو بوده و شناخت دقیق و داشتن درک عمیق از دین، اندیشه‌ها و فرهنگ‌های دینی، اهمیت بسزایی دارد. گفت‌وگوی ادیان، یگانه راه مستقیم رسیدن به درک متقابل اعتقادی و دینی از یکدیگر است.
جامعة المصطفي العالمیة با تأسیس مركز گفت‌وگوی ادیان، برای دستیابی به اهداف زیر همت گمارده است:
1. برنامه‌ریزی‌های مشترک ادیان؛
2. تفاهم و درك متقابل؛
3. تلاش برای نجات دادن جامعه انسانی از بحران‌های گوناگون؛
4. درک متقابل اعتقادی و دینی ادیان از یکدیگر؛
5. حل و فصل اختلاف های بین ادیان؛
6. تقویت روحیه دینی؛
7. اتخاذ مواضع مشترک و از بین بردن درگیری‌های بین ادیان.
هر ساله چندین همایش، نشست تخصصی و طرح پژوهشی در داخل و خارج کشور در این زمینه انجام می‌شود.

 

 

 

 

 

 

access deny