کرسی های نظریه پردازی
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

 

جامعة المصطفی برای تولید علم و با عنایت به حضور حداکثری صاحبان نظر و اندیشه، اقدام به راه‌ اندازی کرسی‌های نظریه‌ پردازی، نوآوری، نقد و مناظره نموده است. در این کرسی ها، موضوعات و مسایل علمی روز جهان در حوزه علوم اسلامی و انسانی، برای تبیین یا ارایه پاسخ های علمی و مستدل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. برای نمونه می توان به موضوعات ذیل که در این کرسی ها مورد نقد و مناظره قرار گرفته است، اشاره کرد:
1. عدم حجیت خبر موثق؛
2. ‌ عقد فرزند خواندگی در اسلام؛
3. ‌ تحول در علوم طبیعی موجود بر اساس مبانی عمیق دینی؛
4. رشد روانی پس از مرگ در منابع اسلامی؛
5. محوریة النص القرآنی فی البحث الفقهی؛
6. بازخوانی آفرینش حضرت آدم (ع)؛
7. روش تفسیر عقلی قرآن؛
8. تفسیر موضوعی میان‌ رشته‌ای؛
9. نقد دیدگاه علامه طباطبایی در تعدد قرائات قرآن؛
10. ‌اثبات صدور ‌الحدیث بین منهجی نقد السند و نقد المتن؛
11. حجتیة الوقف و الابتداء فی القرآن؛
12. نقد آرای علامه طباطبایی و دیگران در تفسیر آیه هفتم سوره آل عمران؛
13. نظریة الاعتراف بالدول (شناسایی دولت‌ها از دیدگاه اسلام)؛
14. نقد متون الروایات؛
15. خلقت نوری و صلبی اهل‌بیت؛
16. نقد شکاکیت معناشناختی در کریپکی؛
17. کبری الامثال فی القرآن؛
18. ‌لهجه هزارگی؛
19. بازمانده اصیل زبان اوستایی؛
20. القرآن الهی لفظاً و معنی؛
21. نقد مبانی هرمونوتیک؛
22. نظریه قرائت‌های مختلف از دین؛
23. نظریة العرف بین الشریعه و القانون؛
24. قرائت قرآن بر سر نی؛
25. نقد آرای تفسیری در ذیل آیات اولیه سوره تحریم (جایگاه پیامبر)؛
26. نقد کارکرد سیاق در تفسیر فی‌ ظلال القرآن ذیل آیات 3، 56 و 67؛
27. ایجاد واجب و امکان ممکن در تفسیر امر بین‌الامرین؛
28. بررسی ارتباط آزادی بیان و مقدسات ادیان؛
29. نقد پیرامون جنسیت‌ پذیری اخلاق؛

 

 

 

 

 

 

access deny