طرح‌ها و مطالعات پژوهشی
نسخه چاپی ©2017 miu.ac.ir

پشتیبانی علمی - پژوهشی، تولید علم و اندیشه در حوزه علوم اسلامی - انسانی و پاسخ گویی به نیازهای سازمانی و مخاطبان، از مهم ترین وظایف پژوهشی جامعة المصطفی به شمار می رود. برای نیل به این اهداف، طرح های متعدد پژوهشی در موضوعات گوناگون در جامعة المصطفی انجام می شود که تولیدات و نتایج بسیاری در پی داشته است. برخی از این طرح های پژوهشی عبارت اند از:

ردیف طرح پژوهشی
1 بررسی مبانی فکری و معرفتی جریان های اخوان المسلمین
2 نومعتزلیان و اختلاف آنان با قدما
3 جایگاه عقل و عرف در استنباط
4 تاریخ الحوزات العلمیة و مدارس الدینیة عند الشیعة الامامیة
5 اندیشه‌های قرآنی استاد مطهری
6 فلسفه اسلامی در جهان معاصر «بخش عربی»
7 بررسی مبانی فکری و معرفتی جریان‌های وهابیت
8 بررسی مبانی فکری و معرفتی جریان‌های حزب التحریر
9 هرمنوتیک و منطق فهم حدیث
10 جامعه‌شناسی ارزش‌های اسلامی
11 جهانی شدن و آینده آموزش‌های دینی؛ چالش‌ها و فرصت‌ها
12 ‌اسلام و ظرفیت‌های تمدن‌سازی
13 تبیین و ارزیابی قرائت‌های مختلف علم دینی در جهان اسلام
14 مقایسه اصول فقه و فلسفه زبان و تأثیر آن در اندیشه سیاسی اسلام
15 نقد و بررسی نظریه دگرگونی اجتماعی از منظر متفکران مسلمان
16 طراحی مدل نیازسنجی و اجرای آن در جامعة المصطفی
17 نقد و بررسی اندیشه‌های فمینیستی فاطمه مرنیسی
18 آینده‌ پژوهی با رویکرد دینی
19 نظام سیاسی اسلام 
20 سنت‌های اجتماعی در قرآن و روایات
21 بررسی طبقه‌بندی علوم در اسلام و غرب
22 متن مرجع در موضوع فلسفه دین
23 برگزیده متون درباره معرفت‌‌شناسی در اندیشه اسلامی
24 بانکداری اسلامی
25 ترجمه مقدمه و تعلیق ایقاظ النائمین صدر المتألهین
26 ترجمه پارادایم اجتهادی دانش دینی
27 ترجمه کتاب تعلیم و تربیت دکتر جمیله علم الهدی
28 متن مرجع در موضوع مطالعات زنان از منظر اسلامی
29 مطالعه،‌ بررسی و تعریف ویژگی‌های حوزه مطلوب و دانشگاه اسلامی
30 کتاب‌شناسی تعلیم و تربیت در اسلام
31 ترجمه کتاب العامل‌الفعالة فی النظم التربویة
32 آموزه های تربیتی نامه امام علی به امام حسن
33 سیره تربیتی اهل بیت در ساحت های تربیتی
34 نظام جامع سنجش و پذیرش
35 رزش‌یابی فرایندی و محتوایی پایان‌نامه‌های جامعة المصطفی
36 جریان‌شناسی فکری اسلامی معاصر
37 تصوف در جهان معاصر
38 تدوین و تنظیم اطلاعات پایه کشورها
39 طرح وضعیت‌شناسی و تدوین راهبردهای ارتباط و تعامل با علویان
40 شناسایی مراکز پژوهشی بین‌المللی
41 دایرة المعارف فرهنگ ملل
42 وضعیت‌شناسی شیعیان خوجه اثناعشری
43 وضعیت‌شناسی شیعیان
44 تدوین کتاب چیستی و چگونگی تحول حوزه علمیه در راستای تمدن‌سازی
45 تاریخ تحولات فقه سیاسی
46  جایگاه و نقش جامعة المصطفی در آینده جهان اسلام از طریق شناسایی فرصت ها و تهدیدات ممکن
47 احیای تمدن اسلامی

 

access deny